Ombyggnad för flytt av rulltrappor

Ombyggnad för flytt av rulltrappor

Ombyggnad för flytt av rulltrappor

Balkmontage med hjälp av stämptorn

 

Öhmans Bygg

Kista galleria H&M 2017

 

Ombyggnad för flytt av rulltrappor

Stora HEB500-balksavväxlingar tillverkade och monterade för att möjliggöra flytt av rulltrappor i butiken. Arbetet har skett samtidigt som H&M har haft öppet ordinarie arbetstider, vlket medfört utmaningar logistiskt och arbetstidsmässigt, men som Byggnadssmide hanterade. Utöver rulltrappskonstruktion har ett nytt hisschakt byggts samt ett hisschakt har förlängts med två våningar.

Årtal

Beställare

2017

Öhmans Bygg

Byggnadssmide - smeder som kan hantverket

Vi kan smide - oavsett om det gäller stålkonstruktioner, ROT-projekt eller servicesmide.