Historia

Byggnadssmide grundades 1972. Huvudinriktningen var då konstsmide och gjutjärn. Idag har verksamheten vuxit och breddats väsentligt, huvudinriktning nu är byggnadssmide och servicesmide.

 

2017 Byggnadssmide får ytterligare ett systerföretag genom koncernens förvärv av RE Snabbsmide

2016 Byggnadssmide flyttar från Högdalen till Huddinge och större lokaler.

2013 SKBS byter namn till Byggnadssmide AB.

2012 Koncernen investerar i ny transportenhet för att kunna erbjuda kunderna transport- och kranservice.

2010 Blixtljuset förvärvar Libro Stålteknik.

2007 Dagens ägare -Blixtljuset AB- tog över SKBS. De ägde sedan tidigare Smidesbyggarna AB och ML Smide AB, som i och med förvärvet av SKBS fick ytterligare ett systerbolag.

1997 Förvärvades SKBS av JGV-service.

1972 Företaget grundades av Otto Winter och tar namnet Stockholms konst-och byggnadssmide, SKBSByggnadssmide - smeder som kan hantverket

Vi kan smide - oavsett om det gäller stålkonstruktioner, ROT-projekt eller servicesmide.