Om Byggnadssmide AB

Om Byggnadssmide AB

Byggnadssmide ingår i Stockholms ledande smideskoncern. Byggnadssmides verksamhet utgörs av  tillverkning och montering av alla former av stålkonstruktioner samt servicesmide till kunder och industri. 

Vår affärsidé är att tillverka och montera smideskonstruktioner av hög kvalitet, inom byggnads-, inrednings- och konstsmide. Vi vänder oss främst till små och medelstora företag och organisationer på den svenska marknaden. Läs gärna mer om våra projekt här

Byggnadssmide har idag 16 smeder, som utbildas kontinuerligt både internt och externt. Dessutom finns projektledare och arbetsledare. Funktioner som ekonomi och marknad delas inom koncernen för att bli så kostnadseffektivt som möjligt. I koncernen finns också en egen kranbil för att underlätta transporter.

Vi ingår i en koncern med flera smidesverkstäder och har flera systerbolag. Byggnadssmide ligger i Högdalens industriområde söder om Stockholm.

Företaget är anslutet till MVR (Mekaniska Verkstäders Riksförbund) och SVEMEKKontakta oss

Byggnadssmide AB
Björkholmsvägen 20
141 46 Huddinge
Växel: 08-94 60 60

info@byggnadssmide.se

Byggnadssmide - smeder som kan hantverket

Vi kan smide - oavsett om det gäller stålkonstruktioner, ROT-projekt eller servicesmide.