Entrér till bostadshus

Entrér till bostadshus

Entrér till bostadshus

Stålram som ska byggas in för att bli ett färdigt skärmtak

 

Mecon Bygg

Kv. Alphyddan, Bromma

 

9 st. dubbla stålrammar för skärmtak i olika storlekar vid entréer till nybyggnad  av bostadshus.

Årtal

Beställare

2018

Mecon Bygg

Byggnadssmide - smeder som kan hantverket

Vi kan smide - oavsett om det gäller stålkonstruktioner, ROT-projekt eller servicesmide.