Ny återvinningsstation i Vanadisberget

Ny återvinningsstation i Vanadisberget

Ny återvinningsstation i Vanadisberget

Stålram till stora porten

 

Ekenbergs Byggnads AB

Vanadisberget 2014-2016

Stockholm, Vandisberget

 

Ny återvinningsstation i Vanadisberget.

Största delen av projektet för Byggnadssmide var konstruktionssmidet till ett nytt körbjälklag, hus och omfattningar till portarna. I projektet har Byggnadssmide även tillverkat och monterat räcken, påkörningsskydd, rostfria smidesdetaljer, nedmontage av travers, rivning av befintligt stål, trappor, combideck m.m.

Största utmaningarna i projektet vara att på en liten yta med låg takhöjd ta ner stora balkar till en grop för byggandet av det nya körbjälklaget.

Årtal

Beställare

2014-2016

Ekenbergs Byggnads AB

Byggnadssmide - smeder som kan hantverket

Vi kan smide - oavsett om det gäller stålkonstruktioner, ROT-projekt eller servicesmide.