Ombyggnad på Östermalm

Ombyggnad på Östermalm

Ombyggnad på Östermalm

Pergola på innergård sett snett uppifrån

 

Åke Sundvall Byggnads AB

GT30 2016-2017

Stockholm, Greve Turegatan 30

 

ROT-projekt på Östermalm

Många komplicerade avväxlingar, en ny pergola på innergården, nytt fläktrum, handledare m.m. En utmaning att utföra smidesarbetet i centrala Stockholm. Pergolan är byggd på innergård och intag skedde med egen kranbil.

Årtal

Beställare

2016-2017

Åke Sundvall Byggnads AB

Byggnadssmide - smeder som kan hantverket

Vi kan smide - oavsett om det gäller stålkonstruktioner, ROT-projekt eller servicesmide.