Stål räcken

Byggfirma      2010-05-08

Tillverkning och montering av trapp räcken, räcken, grindar samt lejdare. via byggfirma till BRF i Älvsjö.