Om Byggnadssmide AB

Vår verksamhet grundas på tillverkning och montering av alla former av stålkonstruktioner samt industri- och fastighetsservice. Vi är även specialiserade på inredningssmide och konstsmide i rostfritt, mässing, aluminium samt gjutjärn. Utöver detta införskaffade vi år 2012 skärande bearbetning i och med ett köp av Verktyg och Produktion AB. Vi är mycket stolta över att vi kan hjälpa våra kunder med i stort sätt allt inom smide och skärande  bearbetning.

Byggsmide –Vi har byggnadssmide som stomme i vårt företag och vi tillverkar och monterar stålkonstruktioner så som stålstommar, avväxlingar, skärmtak, hiss- stommar med mera.

Servicesmide – Vi sätter stort fokus på att hjälpa våra kunder med till exempel inbrottsskador, reparation eller utbyte av nya eller gamla dörrar och galler. På industrisidan hjälper vi våra kunder med till exempel reparation och underhåll av fastigheter och produktionsmaskiner.

Inredningssmide – Vi tillverkar och monterar räcken, trappor samt inredningsdetaljer i offentlig och privat miljö. Vi samarbetar med glasmästare för exempelvis glasinsättningar i räcken. 

Konstsmide – Vi restaurerar och tillverkar konstverk i alla
metaller. Våra kunder inom detta område är konstnärer samt exempelvis Stockholms stad som kontinuerligt genomför restaureringar av stadens utemiljöer.

Skärande bearbetning - Vi har sedan mitten av 2012 en avdelning som håller på med skärande bearbetning så som svarvar och fräsar mm. Manuella och styrda CNC maskiner. Här är vi bäst på prototyp eller mindre serietillverkning.

Tradition och kunnande
Byggnadssmide grundades 1972. Huvudinriktningen var då konstsmide och gjutjärn. Idag har verksamheten vuxit och breddats väsentligt men vi har varit måna om att bevara hantverkstraditionen och kunnandet inom konstsmidet. Vi har mycket kunnig personal inom Byggsmide, servicesmide, konstsmide, inredningssmide samt skärande bearbetning. Våran personal utbildas kontinuerligt internt och externt.

Organisation
Byggnadssmide har idag 16 smeder. Dessutom finns projektledare och arbetsledare. Funktioner som ekonomi och marknad delas inom koncernen för att bli så kostnadseffektivt som möjligt. I koncernen finns också en egen kranbil för att underlätta transporter.

Vi ingår i en koncern med flera smidesverkstäder och har tre systerbolag – Smidesbyggarna AB, ML Smide AB och Libro Stålteknik AB . Företaget ligger i Högdalens industriområde söder om Stockholm.

Företaget är anslutet till MVR(Mekaniska Verkstäders Riksförbund) ochSVEMEK